Tagarchief: voorbeeldtoets

Cito-toets oefenen!

Begin februari begint de Cito-toets. Op veel basisscholen is al een begin gemaakt met het oefenen van de stof en de manier van vraagstelling, maar is die voorbereiding wel voldoende? Waarschijnlijk is het aan te bevelen, voordat het echte werk begint, eerst nog een Oefen-Cito te maken. Niet alleen om de kennis te testen, maar ook om straks beter met de Cito-stress te kunnen omgaan.

Beter-Bijles heeft al een aantal oefenboeken op haar naam staan, beide een uitgebreide en succesvolle leermethode, waarmee een leerling van groep 7 of groep 8 zich op een efficiënte manier kan voorbereiden op de Entree- en Cito-toets.

Nu hebben wij een Oefen-toets samengesteld die is gebaseerd op opgaven uit de meest recente CITO-toetsen (2008 tot en met 2010). Alle onderdelen komen aan bod: taal, begrijpend lezen, spelling, rekenen en studievaardigheden. De toets is qua grootte vergelijkbaar met de helft van de eigenlijke Cito-toets en de inhoud, de samenstelling en het gewicht van de verschillende onderdelen zijn hetzelfde als in de ‘echte’ Cito-toets.

Door het maken van deze Oefen-Cito kan uw kind alvast vertrouwd raken met procedure, tijdsdruk, problematiek en vraagstelling zoals deze bij de eigenlijke toets naar voren zullen komen. Hierdoor wordt een realistisch beeld verkregen van de actuele kennis en krijgt u een nauwkeurige indicatie van de te verwachten Cito-score. Bovendien kan, naar aanleiding van het resultaat van de gemaakte Oefen-Cito, bijtijds worden ingegrepen om eventuele zwakke punten nog extra aandacht te geven.

Voor het maken van de toets staat 2 uur en 15 minuten. Nadat de antwoorden van de gemaakte toets door Beter-Bijles zijn terugontvangen, worden deze nagekeken. Vervolgens ontvangt u van ons een analyse van het resultaat, de behaalde Cito-score en een advies met betrekking tot eventuele aandachtspunten.

Wanneer u geïnteresseerd bent om uw kind deze Oefen-Cito te laten maken of als meer informatie wilt ontvangen,  kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar: info@beter-bijles.nl.

Oefenen voor de CITO: een rekentoets

Een rekentoets van Beter-Bijles.nl. Deze toets is afkomstig uit ons boek ‘Oefenboek Cito-toets‘. Het niveau van deze toets ligt iets hoger dan dat van de Cito-toets.

rekentoets beter-bijles

CITO toets – ouderkrant en voorbeeldtoets

Voor alle ouders die graag iets meer willen weten over de komende cito-toets, het type vragen waar de leerlingen mee te maken krijgen en hoe bijvoorbeeld het leerlingenrapport er uit ziet, heeft het CITO een ouderkrant gemaakt. De Nederlandse versie van deze krant is hier (pdf-bestand) te downloaden. (Ook de Arabische, Turkse en Engelse versies kunt u daar vinden).

CITO heeft ook een eindtoets voor ouders gemaakt. Deze voorbeeldtoets bestaat uit een selectie van 20 vragen uit de cito-toets van 2010. U kunt deze toets hier downloaden.