Tagarchief: ouders

Ouders worstelen met huiswerk

83% van de ouders ondervindt problemen bij het helpen van hun kind met huiswerk. Een onderzoek onder 2000 ouders en 2000 kinderen van 9 tot 13 jaar geeft aan dat er bij beide groepen, ouders en kinderen, veel behoefte is aan een intensievere begeleiding door de school.

Het onderzoek kwam tot een aantal – soms wel opzienbarende – conclusies: de meeste ouders (81%) willen graag meer worden betrokken bij het onderwijs van hun kind en op de hoogte worden gehouden hoe zij hun kind het beste kunnen helpen met huiswerk. 84% van de ouders gaf aan dat op dit moment de school geen of weinig hulp biedt om kinderen te ondersteunen bij het maken van hun huiswerk. Bijna een kwart van de ouders geeft toe dat zij zichzelf niet voldoende in staat achten hun kind te helpen bij het maken van huiswerk.

Van de ondervraagde kinderen zei 37% regelmatig hun huiswerk niet te kunnen maken omdat er niemand was om ze daarmee te helpen. Van deze groep voelde 36% zich daardoor gefrustreerd en wilde in het vervolg geen huiswerk meer maken, had 29% van deze kinderen hierdoor een schaamtegevoel en was 27% van mening dat ze, omdat ze het huiswerk niet konden maken, niet goed zijn in het betreffende vak.

Een combinatie van twee factoren zou kunnen bijdragen aan een oplossing van deze problemen: enerzijds een betere communicatie naar ouders over de lesmethode en inhoud van de vakken en anderzijds meer aandacht op school voor een vak als ‘leren om te leren’.  Ouders willen meer worden betrokken bij het wel en wee van hun kind op school en in staat worden gesteld hun kind te helpen met huiswerk. Voor leerlingen zullen de kwaliteit van het onderwijs en de schoolprestaties beter worden als zij beter worden onderwezen in begrijpend lezen. Een belangrijk onderdeel van dit vak is het leren maken van een uitreksel: wanneer je in staat bent een goede samenvatting van een stuk tekst te maken, met andere woorden wanneer je in staat bent om hoofd- van bijzaken te onderscheiden, is daarmee de belangrijkste basis voor begrijpend lezen al gelegd. Kinderen die goed zijn in begrijpend lezen hebben minder problemen op school én met het maken van huiswerk.

Met het oog op de voorbereiding op de entreetoets in groep 7 en de Cito-toets in groep 8 hebben wij daar op ingespeeld:  omdat ouders willen dat hun kind goed is voorbereid op de toetsen van groep 7 en 8, staan er in onze oefensyllabi, naast een uitgebreide theoretische uitleg van alle toetsonderdelen, een groot aantal oefenopgaven om – samen – te kunnen oefenen. Het op een vergelijkbare manier aanbieden van algemeen lesmateriaal door scholen zou kunnen bijdragen aan meer betrokkenheid van ouders. De technologie om op een innovatieve en praktische manier ouders te adviseren over hoe zij hun kinderen beter kunnen ondersteunen – middels het digitaliseren van lesmateriaal en huiswerkopdrachten – is voor scholen al beschikbaar. Implementatie van die technologie zal bijdragen aan het belangrijkste einddoel: betere schoolprestaties.