Tagarchief: landelijke eindtoets

Cito-toets wordt verplicht

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een verplichte  landelijke eindtoets voor taal en rekenen (inclusief studievaardigheden). De centrale eindtoets zal voor het eerst worden afgenomen in het voorjaar van 2013.

De huidige Cito-eindtoets wordt begin februari afgenomen. Minister van Bijsterveldt stelt voor de nieuwe landelijke toets af te nemen tussen 15 april en 15 mei. Volgens de bewindsvrouw wordt met het verplaatsen van de eindtoets, de onderwijstijd voor taal en rekenen in het laatste schooljaar optimaal benut. Dit draagt ook bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs: “Met het verplaatsen van de Cito-toets naar april/mei gaat het advies van de school zwaarder wegen. Tot nu toe was de Cito-toets vaak te leidend bij een keuze voor het middelbaar onderwijs. De toets is eigenlijk slechts een foto, terwijl het schooladvies meer de film is van het kind van de afgelopen jaren. De eerste stap van aanmelding op middelbaar onderwijs kan nu al gedaan worden op basis van het schooladvies, en de Cito-toets wordt dan meer een second-opinion. Als die ernstig afwijkt van het advies kan altijd nog een discussie aangegaan worden over het geadviseerde voortgezet onderwijs.”

De eindtoets is dus een belangrijk objectief gegeven dat het schooladvies aanvult. De eindtoets helpt ook om de onderwijsopbrengsten van de school in kaart te brengen. Dat geldt eveneens voor de gegevens in het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs). Naast de invoering van de centrale eindtoets worden alle scholen verplicht te werken met een lovs voor alle leerlingen. Het
gebruik van gegevens uit het lovs bij het inrichten en aanpassen van het onderwijs schiet nog te kort. De Inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat niet meer dan 37% van alle basisscholen de gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem optimaal, als hulpmiddel bij opbrengstgericht werken, gebruiken. Het verplicht stellen van een geordend lovs-systeem zal nu ook duidelijker gaan maken waar de school staat ten opzichte van andere scholen.

De effecten van de nieuwe regeling zullen ook voor ouders merkbaar worden. Ouders kunnen nu beter worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kind mede op basis van het leerlingvolgsysteem, zij krijgen eenduidige informatie over de leervorderingen van hun kinderen tijdens en aan het einde van de basisschool en ouders kunnen (na verloop van tijd) scholen beter onderling vergelijken op basis van de resultaten van het lovs en de centrale eindtoets.