Tagarchief: grieks

Latijn en Grieks

Onrust in de klassieke gelederen in Nederland. De gymnasiale wereld verzet zich tegen het voorstel van de Verkenningscommissie Klassieke Talen om de proefvertaling te laten vallen op de eindexamens van de vakken Latijn en Grieks. Het probleem is dat een immer toenemend aantal gymnasiasten steeds minder enthousiast is over deze talen. En daar heeft men dus een oplossing voor bedacht: op het eindexamen komt het vertalen van een tekst, die de leerling nog niet eerder heeft gezien, te vervallen. Het accent moet nu meer komen te liggen op klassieke taal en cultuur in het algemeen.

De onrust is voornamelijk ontstaan bij de gymnasia zelf. Het schrappen van de proefvertaling wordt gezien als een mutilatie van de gymnasiale opleiding, terwijl het juist kan zorgen voor een hernieuwde interesse in de oude talen. Het tanende enthousiasme van de laatste jaren kan dan worden omgebogen in een hernieuwde liefde voor de Oudheid. Er blijft meer tijd over die gespendeerd kan worden aan de nog steeds actuele ideeën van Homerus, Plato, Aristoteles of Cicero, er kan meer aandacht worden besteed aan de inhoud van hun prachtige -vertaalde- verhalen en er kan zelfs tijd worden ingeruimd om leerlingen de kunst van de retorica bij te brengen; in de Oudheid stond dit vak centraal in het onderwijs. Het nut, de waarde voor later en het genot daarvan zijn vele malen groter dan het vertalen van een onbekend stuk tekst.  Bovendien is het percentage leerlingen dat wél warm loopt voor een proefvertaling waarschijnlijk te verwaarlozen.

Daarbij komt dat de pluspunten van het volgen van Grieks en/of Latijn toch wel intact blijven; het taalgevoel wordt beter, de taalstructuur duidelijker, het logisch en analytisch nadenken wordt gestimuleerd. Deze vaardigheden zijn al onderdeel van de rugzak van een gymnasiast, maar misschien is het tijd om op te houden met navelstaren en nu die nieuwe klassieke weg in te slaan.

En als er dan toch over vernieuwingen wordt gesproken, laat er dan ook een Verkenningscommissie Rekenen en Taal opstaan, die het niveau van de reken- en taallessen op de basisschool aan een onderzoek onderwerpt. Want zonder een degelijke basis hierin is ook het leren van Latijn en Grieks, zelfs zonder proefvertaling, een problematische opgave.