Tagarchief: elfstedentocht

Elfstedentocht 2010

Een lange vorstperiode in Nederland maar een laagje sneeuw blijkt vooralsnog het droomscenario, van de mooiste tocht over 200 kilometer die Nederland rijk is, te laten mislukken. Vooropgesteld dat er heel veel mensen zijn die over dit onderwerp een mooi verhaal kunnen schrijven, is dit natuurlijk niet de aangewezen plek om deze ‘tocht der tochten’ te bespreken. Het viel mij alleen op dat er wel een paar overeenkomsten bestaan tussen de elfstedentocht en de aanstaande cito-toets.

200 kilometer schaatsen en een citotoets die bestaat uit 200 vragen, een tocht der tochten en een examen der (basisschool)examens, een elfstedentocht en een cito die bestaat uit elf (voor de eindscore meetellende) onderdelen:

Taal bestaat uit 4 onderdelen: invullen van teksten (30), spelling (20), begrijpend lezen (30) en woordenschat (20). Studievaardigheden bestaat ook uit 4 onderdelen: studieteksten (10), informatiebronnen (10), lezen van schema’s, tabellen en grafieken (10) en kaartlezen (10). Rekenen tenslotte bestaat uit 3 onderdelen: getallen en bewerkingen (25), verhoudingen, breuken en procenten (20) en meten, meetkunde, tijd en geld (15). Daarnaast zijn er nog 90 vragen wereldoriëntatie (aardrijkskunde (30), geschiedenis (30) en biologie (30)) die niet meetellen voor de eindscore.

Om te voorkomen dat in de laatste weken van de voorbereiding op de cito-toets het geheugen ondergesneeuwd raakt, hebben wij voor onze leerlingen een lijst samengesteld van fouten die veel worden gemaakt. Hoewel de cijfertjes en begeleidende tekst van de vragen natuurlijk elk jaar veranderen, zijn het soort vragen van de cito-toets, voor een groot deel,  steeds hetzelfde. Men kan zich dus redelijk goed voorbereiden op de toets. Hoewel wij hier een duidelijke mening over hebben, wordt door te oefenen op vaak voorkomende problemen wel het pad geëffend voor een hogere score.

Een sterk verkorte versie van de lijst ter illustratie:

Met de cito-toets gaat het voor onze leerlingen allemaal wel goed komen, nu nog de elfstedentocht….

De post met de rekentoets werd zeer goed ontvangen en veelvuldig bezocht. Eind deze week zullen wij daarom een oefentoets ‘studievaardigheden’ plaatsen, om uw kind nog even te kunnen vermaken en misschien zelfs om uw eigen cito-geheugen nog even op te frissen.