Tagarchief: eindtoets 2010

Uitslag Cito-toets 2010

De ruim 137.000 leerlingen die dit jaar de Cito-toets hebben gemaakt, hebben een gemiddelde standaardscore van 535,8 punten gehaald. In 2009 was de gemiddelde score 147,90 (van de 200 opgaven); in de tabel hieronder zien we dat in 2010 de eindtoets minder moeilijk is geweest: dit jaar hadden de leerlingen gemiddeld 150,2 opgaven goed.

In 2010 behaalden 3987 leerlingen de hoogste standaardscore (550 punten). Slechts 3 leerlingen hadden alle 200 opgaven van de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed. De zogenoemde frequentieverdeling van de scores geeft aan welk ‘aantal goed’ er nodig is om een bepaalde standaardscore te krijgen. Voor een standaardscore van bijvoorbeeld 535 moesten de leerlingen bijvoorbeeld in 2009 een aantal goed hebben van 146 t/m 148 (van de in totaal 200 opgaven); in 2010 krijgen ze diezelfde standaardscore voor een aantal goed van 147 t/m 149. Voor een score van 550 punten mochten dit jaar maximaal 11 fouten worden gemaakt in de 200 vragen (vorig jaar waren dat 13 fouten). Hoewel de toets dit jaar dus iets gemakkelijker was, komt dat niet tot uiting in de eindscore.

Jongens hebben in de jaren van 2008 tot en met 2010 iets hogere standaardscores gehaald dan meisjes. In 2008 scoorden de jongens gemiddeld 0.3 standaardscorepunt hoger dan de meisjes, in 2009 bedroeg dit verschil 0.8 punt en in 2010 is het verschil 0.5 standaardscorepunt. Het verschil tussen jongens en meisjes is in 2010 dus licht gedaald ten opzichte van 2009.

Meisjes zijn nog steeds gemiddeld beter in taal dan jongens (gemiddeld 3 Cito-punten hoger). Met de onderwerpen rekenen (gemiddeld 5 Cito-punten hoger) en studievaardigheden werden door jongens gemiddeld betere resultaten behaald dan door meisjes.

Met gepaste trots kan ik hier melden dat alle leerlingen die bij ons bijlessen voor de Cito-toets van 2010 hebben gevolgd een zeer goed resultaat hebben behaald; door de intensieve behandeling bij beter-bijles zijn zij met hun Cito-score uitgekomen op minimaal één schoolniveau hoger dan aanvankelijk door de basisschool werd gegeven.

Hoe de scores van de Cito-toets zich verhouden tot de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs kunt u aflezen uit onderstaande tabel: