Tagarchief: cito-bandbreedte

Gebruik CITO-bandbreedtes

Bij aanmelding van kinderen die verplicht hebben deelgenomen aan de cito-eindtoets bepaalt de cito-score op welke wijze de aanmelding door de VO-school (Voortgezet Onderwijs) moet worden behandeld.

Automatisch toelaatbaar

Deze leerlingen zijn voor de betreffende opleiding zonder meer toelaatbaar op de opleiding. De cito-score hiervoor is voldoende.

Overleg verplicht

Voor de leerlingen in de citobandbreedte ‘overleg’ moet de VO-school overleggen met de basisschool voordat zij een plaatsingsbesluit kan nemen. Dit overleg houdt in dat de basisschool voldoende gelegenheid heeft gekregen om haar advies schriftelijk maar ook mondeling toe te lichten met aanvullende informatie. Na dit overleg kan de VO-school eventueel besluiten tot aanvullend onderzoek. Dit onderzoek kan alleen plaatsvonden in overleg met de basisschool.

Verplicht aanvullend onderzoek

Voor deze leerlingen wordt in opdracht van de VO-school een door COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) erkend aanvullend onderzoek uitgevoerd (bijv. NIO, Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Op basis van de uitkomst van dit onderzoek, gevolgd door overleg met de betreffende basisschool, besluit de VO-school of de leerling plaatsbaar is of niet in de betreffende opleiding. In sommige gevallen is gebleken dat VO-scholen besluiten tot aanvullend onderzoek zonder dit eerst met de basisschool te bespreken. Mocht deze situatie zich voordoen dan kan de basisschool hiervan melding maken bij het Informatiepunt Kernprocedure.