Cursussen van Beter Bijles

Bij Beter Bijles kunt u terecht voor Summer School, Winter School, Spring School en Specialisatiedagen. De meeste cursussen worden georganiseerd en gepland vóór de LVS-toetsen, zodat uw kind op tijd goed is voorbereid.

Eén of meerdere dagen intensieve training

Wilt u uw kind laten oefenen met begrijpend lezen, rekenen of andere vakken die belangrijk zijn voor de Entree- of Eindtoets? Twijfelt u of uzelf de aangewezen persoon hiervoor bent? Beter Bijles biedt het hele jaar intensieve één- of meerdaagse trainingen aan.

Wat onze trainingen bieden:

  • Uitgebreide voorbereiding op de Entreetoets, Centrale Eindtoets of LVS-toetsen. We leren uw kind daarbij ook tips en tricks om de typische Cito multiple choicevragen te kunnen beantwoorden. 
  • Professionele training op maat en in klein groepsverband waarbij alle focus op het kind ligt en extra aandacht wordt besteed aan de zwakke punten.
  • We bieden een leerkracht met een achtergrond in het basisonderwijs en Citotraining.
  • We werken met onze eigen lesmaterialen.
  • Op een mooie locatie in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station.
  • Inclusief een uitgebreide rapportage over de voortgang van uw kind en punten waar nog verder aan gewerkt moet worden. Deze kunt u ook gebruiken voor het eindgesprek met de school.

Wij bieden drie soorten bootcamps

Summer’S Cool: oefenen in de zomervakantie
Uw zoon of dochter krijgt een week lang (in juli) of vier zondagen lang (in september) intensief les in begrijpend lezen, rekenen, spelling, studievaardigheden en taal. Door de vaste dagindeling weet uw kind precies waar het aan toe is.
We beginnen de dag met een uur taal en spelling (inclusief werkwoordspelling). Hierna gaan we een uur rekenen, waarbij de ochtend vooral gericht is op het inzichtelijk rekenen. Na de lunch (inclusief) gaan we verder met begrijpend lezen, studievaardigheden en we sluiten de dag af met opnieuw een uur rekenen. In dit laatste uur pakken we weer terug op wat er die ochtend is geleerd, om vervolgens te oefenen met de basisrekenvaardigheden.
Om 16.00 uur is de dag voorbij, en heeft uw kind ruim 5 uur intensief onderwijs gehad.

Winter’S Cool: oefenen in de wintermaanden
Deze lesweek is bedoeld om leerlingen de toetsen van het Leerlingvolgsysteem (LVS-toetsen) met genoeg kennis en zelfvertrouwen te laten maken. We focussen op de vakken die in de toetsweken aan bod komen, maar geven ook veel aandacht aan de vraagstelling en wijze van toetsen die het Cito toepast. Met Winter’S Cool richten wij ons op de gemiddelde tot goede leerling. Omdat de focus in de klas vaak is gericht op de zwakke leerling, krijgt de gemiddelde of goede leerling te weinig aandacht. Juist bij die leerlingen is veel winst te behalen. Daarom is er voor hen Winter’S Cool! Ook hier hanteren we een vaste dagindeling zoals aangegeven bij Summer’S Cool.

Bootcamp Begrijpend Lezen: eendaagse specialisatiedag 
Begrijpend lezen is het belangrijkste vak op de basisschool. Het begrijpen van geschreven tekst is de sleutel tot kunnen leren/studeren. Veel kinderen vinden begrijpend lezen saai. Weer een tekst lezen, weer die saaie vragen en ‘ik kan het toch niet’. Tijdens onze bootcamp zal blijken dat begrijpend lezen echt niet saai hoeft te zijn en dat kinderen wel degelijk succeservaringen zullen krijgen. Aan de hand van aansprekende teksten en duidelijke stappenplannen, kunnen wij uw kind een grote stap verder helpen bij dit lastige maar zo belangrijke vak. En na deze specialisatiedag zal uw kind thuiskomen met het gevoel dat hij of zij het de volgende keer helemaal zelf kan! Een Specialisatiedag bestaat voor circa 70% uit begrijpend lezen en 30% uit rekenen.

Meer informatie over onze cursussen? Vul onderstaand formulier in:

Referenties lezen? Klik hier.

Onze cursusagenda voor het schooljaar 2019 – 2020