Entreetoets uitslag 2011

De uitslag van de Entreetoets 2011 druppelt inmiddels bij veel basisscholen binnen. In veel gevallen wordt aan deze uitslag een schooladvies (en een verwachte Cito-score) gekoppeld. Hoe dit schooladvies er uit ziet,  is echter niet alleen afhankelijk van de behaalde score op de toets.

In voorgaande jaren kon aan de hand van het leerlingprofiel  in één oogopslag worden gezien met welk schooladvies rekening kon worden gehouden. Tot 2010 correspondeerden de romeinse cijfers op het uitslagformulier met een type middelbare school; tegenwoordig wordt bij de omschrijving een andere betekenis aan deze cijfers toegekend (I = ver boven het gemiddelde, II = boven het gemiddelde, III = gemiddelde, IV = onder het gemiddelde en V = ver onder het gemiddelde). De reden hiervoor is, dat het te geven schooladvies mede afhankelijk is van de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de houding en motivatie van de leerling.

Ook dit jaar krijgen wij veel reacties en vragen van ouders die onaangenaam verrast zijn door het behaalde resultaat op de Entreetoets. Vaak ligt de oorzaak hiervan in het feit dat de resultaten van hun kind op school altijd goed zijn geweest (in 10-minuten gesprekken vaak bevestigd door de leerkracht), maar dat de uitslag van de toets niet met deze resultaten in overeenstemming is. Een aantal redenen hiervoor heb ik al in een eerdere post beschreven, maar een van de belangrijkste oorzaken blijft toch dat er een grote discrepantie is tussen  de manier van vragen stellen op school en in de Entree- of Cito-toets.

Niet alleen de manier van vragen stellen in proefwerken maar zeker ook de uitleg in de klas voldoet niet altijd aan de eisen die (door het Cito) aan een leerling worden gesteld om een toets met goed gevolg te kunnen afleggen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat een leerling, op het moment dat de Cito-toets moet worden gemaakt, door onvoldoende voorbereiding nog nerveuzer wordt dan hij al is.

Natuurlijk wilt u graag dat uw kind straks op de Cito-toets een score haalt die in overeenstemming is met zijn of haar capaciteiten. Niet dat de leerkracht straks zegt dat uw kind het op school altijd beter heeft gedaan dan uit de uitslag van de Cito-toets valt op te maken. Zeker omdat veel middelbare scholen de toelating van een kind laten afhangen van de Cito-score is een meer dan goede voorbereiding op de Cito-toets van belang. Met een duidelijke en uitgebreide uitleg van de basisstof wordt voorkomen dat een leerling onder zijn niveau presteert.

Beter-Bijles biedt u en uw kind hiertoe de mogelijkheid: het Oefenboek voor de Cito-toets. Een letterlijk unieke syllabus vanwege de complete uitleg van alles wat een leerling voor de Cito-toets moet weten (ander materiaal omvat alleen oefeningen). De benodigde theoretische kennis wordt eerst uitvoerig besproken en verduidelijkt en een en ander wordt doorspekt met oefeningen. Aan het eind van elk onderdeel staan oefentoetsen, waarvan de vragen lijken op de vragen zoals deze worden gesteld op de Cito-toets. Als u geïnteresseerd bent, kunt u dit (vernieuwde) oefenboek hier bestellen.

5 Reacties op “Entreetoets uitslag 2011

 1. welk advies hoort bij een totaal score van 73?

  • Het schooladvies wordt niet alleen op basis van de uitslag op de entreetoets gegeven; de resultaten van LOVS-toetsen uit voorgaande jaren zijn hiervoor medebepalend. Wanneer deze resultaten uit het verleden rond hetzelfde niveau zouden liggen, zou het advies – behorend bij een percentielscore van 73 – uitkomen op HAVO/VWO.

 2. Mijn zoontje heeft m.b.t. de entreetoets voor sommige onderdelen hoger gescoord dan 90% (taal, schrijven etc) en voor sommige onderdelen lager dan 20% (rekenen, kaartlezen, informatieverwerking). Voor zijn LOVS toetsen scoort hij doorgaans niveau A. Ik weet niet goed wat ik hier mee moet. Over het algemeen is de toets in zijn klas erg slecht gemaakt. Zijn leerkracht zegt dat hij havo/vwo niveau wel aan kan. Is dat dan wel mogelijk met deze score? Die 20% trekt het gemiddelde aardig naar beneden.

  • Beste Nina,
   U schrijft dat uw zoon voor taal een percentiel van 90 heeft gescoord. Een goede score voor het onderdeel begrijpend lezen, onderdeel van taal, is van groot belang met betrekking tot het schooladvies. Omdat begrijpend lezen zo’n zwaar gewicht heeft, zullen goede prestaties op dit onderdeel een positieve invloed hebben op de hoogte van het te geven schooladvies; dit verklaart waarschijnlijk de opmerking van de leerkracht.
   Een slechte score op het onderdeel studievaardigheden komt vaker voor, omdat veel basisscholen de leerlingen onvoldoende voorbereiden op dit onderdeel. Wanneer je als leerling niet of nauwelijks hebt geoefend met kaarten, tabellen, grafieken en schema’s is het lastig een goede score te behalen.
   Een goede uitleg van de onderliggende theorie zorgt er uiteraard voor dat de prestaties beter worden. Oefenen met de manier van vragen stellen zoals dit gebeurt in de Entreetoets en de Cito-toets zal daarna ook bij uw zoon zijn vruchten afwerpen.
   Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

 3. Mijn zoon komt net thuis met cito entree toets score van 90 %.
  Op alle onderdelen 90 % of hoger (rekenen 96%) maar 2 onderdelen van taal vrij laag vergeleken met rest; begrijpend lezen 64% en woordenschat 68%. Dit blijft achter bij zijn andere cito scores van andere jaren. Hoe zwaar zou dit nu tellen bij schooladvies?

Laat een reactie achter op beterbijles Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s