Met 3 jaar al naar de basisschool

De onderwijsraad stelt voor om het basisonderwijs uit te breiden met een pedagogisch hoogwaardig aanbod voor alle driejarigen. De belangrijkste reden hiervoor is de bedenkelijke kwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Peuters van drie jaar kunnen dan vijf ochtenden in de week een naar school, waardoor hun vroegschoolse ontwikkeling kan worden gestimuleerd. In veel andere landen is het al gebruikelijk dat kinderen vanaf drie jaar deelnemen aan het kleuteronderwijs. Omdat het alleen de ochtenden betreft, zullen velen nog steeds zijn aangewezen op een kinderopvang voor de middag; veel ouders hebben immers beiden een baan en op een kinderdagverblijf kunnen kinderen wél tot zes uur aanwezig zijn.

De onderwijsraad heeft becijferd dat de structurele extra kosten van deze uitbreiding voor de overheid tussen de 100 en 200 miljoen euro gaan bedragen. Als ik er van uitga dat er in Nederland ongeveer 250.000 driejarigen zijn, komt dit uit op 400 tot 800 euro per kind. Buiten het feit dat ik een voorstander zou zijn van dit nog te realiseren plan, zal het voor een aantal ouders ook een financieel aantrekkelijke oplossing zijn; één ochtend in de week naar de kinderopvang kost op jaarbasis al gauw zo’n 1000 euro en de meeste kinderen gaan drie dagen per week naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Omdat aan de andere kant een veel groter deel van de ouders voor kinderopvang een toelage van de belastingdienst krijgt – die dan niet meer hoeft te worden uitgekeerd – kunnen de extra uitgaven voor de uitbreiding van de basisschool mijns inziens gemakkelijk door de fiscus zelf worden bekostigd.

Het nieuwe initiatief zal ook gevolgen moeten hebben voor de pabo-opleiding. De onderwijsraad geeft aan dat de lerarenopleiding terug moet naar de oude structuur van kweekschool en pabo. In een eerder artikel heb ik al geschreven daar een voorstander van te zijn. Gekwalificeerde leerkrachten zullen de kinderen moeten stimuleren en begeleiden. Daarom moet er een specialisatie worden aangeboden voor jonge (3-8 jaar) en oudere (6 – 12 jaar) kinderen. Ook bestaande leerkrachten moeten gaan bijleren: “Om een brede inzetbaarheid van leerkrachten binnen de gehele basisschool te waarborgen zou een brede bevoegdheid moeten blijven bestaan, maar met de verplichting om bij wisseling tussen onderbouw en bovenbouw (en omgekeerd) een eenjarige bijscholing te volgen.”

Misschien gaat het toch nog wat worden met Nederland kennisland.

Update: (demissionair minister) Rouvoet heeft zojuist aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel van de Onderwijsraad: de beslissing hierover ligt bij het volgende kabinet…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s