Uitslag entreetoets – een uitleg

Misschien wel nuttig als ik de score van de entreetoets even in de schijnwerpers zet. Wat betekenen al die getallen en sterretjes? Hoe meer mensen ik spreek, des te duidelijker wordt het mij dat slechts weinigen begrijpen hoe ze de uitslag moeten lezen.
Allereerst worden de verschillende toetsonderdelen opgesomd: taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden en ook waar deze hoofdcategorieën uit bestaan. Daarnaast staan een viertal kolommen.
In de eerste kolom (A) wordt van de verschillende onderdelen vermeld hoeveel vragen er waren. In de tweede kolom (B) staat hoeveel procent van deze vragen door de leerling goed is beantwoord. In de derde kolom (C) staat het percentiel: dit getal geeft aan hoe de leerling op dit onderdeel heeft gescoord ten opzichte van alle andere leerlingen in Nederland.
Scoort een leerling daar 68, dan heeft 68% van alle leerlingen in Nederland het even goed of slechter gedaan dan deze leerling en heeft 32% het beter gedaan.

Het percentiel zegt iets over de moeilijkheidsgraad van de opgaven en over de relatieve prestatie van een leerling; als de leerling bijvoorbeeld 80% van alle opgaven goed heeft maar de meeste andere kinderen hebben 90% goed, dan zal het percentiel relatief laag uitvallen (bijv. 40). Hebben de meeste andere leerlingen bijvoorbeeld maar 70% van deze opgaven goed beantwoord en heeft deze leerling het dus relatief heel goed gedaan, dan zal het percentiel van de leerling juist hoog zijn (bijv. 95).
Het percentiel is de belangrijkste score van de entreetoets; op basis hiervan wordt een voorlopig schooladvies gegeven. In de laatste kolom (D) wordt de percentielscore met een sterretje aangegeven. Hoe meer naar rechts het sterretje staat, hoe beter de leerling scoort ten opzichte van de rest. De Romeinse cijfers (rood kader) die boven de sterretjes staan, corresponderen met het schooltype dat wordt geadviseerd:
V=VMBO-b, IV=VMBO-k, III=VMBO, II=HAVO, I=VWO

Update: Onderstaande uitleg (die dateert van 2010) is niet meer helemaal correct. Vanaf dit jaar wordt de rapportage deels op een nieuwe manier gepresenteerd: de tweede kolom (B) ‘percentage goed’ is vervangen door ‘aantal goed’. De bijbehorende uitleg kunt u hier vinden.

De plaats van de sterretjes in de blauwe balk geeft dus als eerste een schooladvies aan, maar er kan ook worden afgeleid aan welke (zwakke) onderdelen nog moet gewerkt of waar de leerling goed in is.

In het witte kader staan de onderdelen die horen bij het “Begrijpen van teksten”. De bijbehorende scores tellen niet mee (behalve die voor ‘Begrijpend lezen’)  voor de einduitslag van de entreetoets.
In de groene balk is het totaaloverzicht te zien; het uiteindelijke schooladvies kunt u hier het beste aflezen.

34 Reacties op “Uitslag entreetoets – een uitleg

 1. Hoe kan Cito de percentiel scores berekenen als scholen op diverse momenten de entreetoets afnemen en inleveren. Sommige scholen/ ouders hebben de uitslag al terwijl op andere scholen de toets nog moet worden afgenomen. Hoe later een school de test afneemt hoe groter de groep is waarmee er vergeleken wordt. Welke invloed heeft dit op de uitslag?

  • De percentiel scores van de Entreetoets worden berekend op basis van de resultaten van de voorgaande jaren. De afnameperiode van de Entreetoets is van april tot en met september. Hierdoor is het mogelijk dat de scholen op verschillende momenten de resultaten ontvangen, aangezien de antwoordbladen van de leerlingen op verschillende momenten zijn ingestuurd.

 2. Het verhaal over het witte kader hierboven klopt m.i. niet. De scores die niet meetellen zijn de cursief gedrukte scores. Begrijpend lezen telt wel mee, en bijvoorbeeld leestekens niet. Weglating van de cursieve scores leidt tot het totaal van 220 opgaven voor taal.

  Overigens mijn complimenten voor deze site: veel informatie over Cito bij elkaar.

 3. het lijkt er op datdesterretjes soms tussen de vakken staat, hoe moet ik dat lezen? Tussen III en II bij voorbeeld bij de eindescore bij voorbeeld.

 4. Klazien van der Klis

  dank je wel, beterbijles. Dat is heel verduidelijkend.
  Ik wist wel, dat mijn dochter goed presteerde op school, maar met die percentiel-waarden, weet je dat toch niet helemaal te plaatsen.
  Dankzij jouw toelichting, kan ik het allemaal plaatse.

 5. Goede site !!! Bedankt !!!

 6. En blijf ook relativeren! Het is een momentopname. Het ene kind scoort bovendien meer zoals je zou verwachten dan de ander. Onze dochter scoorde in groep 7 een percentiel van 48, in groep 8 citoscore 531: Mavo. Zowel de leerkrachten als wijzelf hadden het gevoel dat “het” er wel in zat, maar niet uit kwam. Ze haalde altijd goede cijfers. Na 1 Mavo ging ze naar 2 Havo. Nu gaat ze met een prachtig rapport over naar 4 Havo. Dat zou je met de score van cito entree tussen III en IV toch niet ingeschat hebben. Even zo goed zien we het om ons heen ook andersom gebeuren. Ik moet er wel bij zeggen dat onze dochter een goede motivatie heeft! Gelukkig houdt ze nog voldoende tijd over voor ontspanning, sport, e.d.

 7. Dank je voor de uitleg. zoonlief heeft een score rond de HAVO met een spelling VMBO school geeft aan dat er veel meer inzit maar dat er veel aan getrokken moet worden. Raar op de vorige school scoorde hij gymnasium niveau… Het is echt inderdaad een momentopname.

 8. Mijn dochter zit op een percentielscore van 79 zit nu op havo niveau maar ook vwo zit erin volgens de leerkrachten ,wat kunnen wij hiermee aangezien er nog een Cito en een nio toets volgt in groep 8 is deze uitslag alles bepalend of moeten we wachten op de andere uitslagen voordat we het zeker weten? Ingrid

  • Geachte heer Boelhouwer,

   Dank u voor uw reactie.

   Allereerst, een percentielscore van 79 alleen is geen HAVO score, maar een HAVO/VWO-score; dit verklaart waarschijnlijk de reactie van de leerkrachten.

   In principe is de uitslag van de Entreetoets, in combinatie met de resultaten van het LOVS, bepalend voor het voorlopige schooladvies dat gegeven zal worden. Het definitieve schooladvies wordt in bijna alle gevallen gegeven in december of januari, dus voor het moment dat de Cito-toets wordt afgenomen; het resultaat van de Cito-toets heeft dus geen invloed op het te geven schooladvies.

   Tot december krijgt uw dochter – naast de NIO-toets – nog enkele proefwerken en volgsysteemtoetsen, waarvan de uitslag wel zal meetellen voor het te geven advies. Om nog enige invloed op het advies te kunnen uitoefenen kan het dus verstandig zijn goed te oefenen. Het lijkt ook niet onc=verstandig om dit gewoon ook in de zomervakantie te doen; het komt regelmatig voor dat een leerling in zes weken tijd veel vergeet.

   Ik hoop hiermee een antwoord op uw vraag gegeven te hebben.

   Met vriendelijke groeten,

   Peter Meijer
   http://www.beter-bijles.nl

 9. Onze dochter heeft een percentiel van 38 en zit dus om VMBO niveau, wat kunnen wij doen om haar te helpen het percentiel omhoog te krijgen? Is het boek oefenen citotoets 2013 groep 8 hier een goed middel voor?? Ik verneem graag van u.

  • Het Oefenboek voor de Cito-toets 2013 bereidt de leerling voor op de toets van 5,6 en 7 februari 2013. Het doel van het oefenboek is om de basiskennis van de leerling van groep 8 op het gewenste niveau te krijgen. Om dit te bereiken wordt alle theorie die de leerling moet beheersen voor de Cito-toets stap voor stap uitgelegd en vervolgens geoefend. Aan de hand van opgaven die precies lijken op de opgaven zoals deze in de Cito-toets zullen voorkomen wordt uw dochter bekend gemaakt met de manier van vragen stellen zoals Cito dit doet. Een duidelijke uitleg van de theorie en heel veel oefeningen en opgaven om deze theorie in praktijk te brengen zullen uw dochter dus zeker helpen om een betere score op de Cito-toets te behalen.

 10. Enorm bedankt voor deze fijne info. Wij mogen op school niet meer worden geïnformeerd over een voorlopig schooladvies. Dit houd in dat ik totaal in het duister taste. Zelf twijfelde ik of mijn zoon vmbo of havo advies zou hebben. Helaas wist ik dus totaal niets van beide (zelf oude mavo gedaan). Maar nu weet ik dat als hij zich iets meer inzet hij makkelijk havo zou kunnen doen. Bedankt voor deze duidelijke uitleg!

 11. Waarom staat deze uitleg niet gewoon op de site van Cito? Hartelijk dank voor de heldere uitleg hoe ik de scores moet lezen en vooral welk schooltype ermee correspondeert.

 12. Ik werk zelf in het basisonderwijs. De entreetoets is geen schooladvies, wel een factor. Zaken als werhouding, huiswerkattitude en de begeleiding vanuit “thuis” zie je niet terug op het entreeformulier (ook niet bij de nio trouwens). Deze factoren moet je meewegen in het advies!

  • Beste Armando,
   Dank je voor je reactie. Uiteraard is de score op de entreetoets een onderdeel van een geheel. Helemaal eens; dat heb ik ook beschreven in een post (https://beterbijles.wordpress.com/2012/05/24/uitslag-entreetoets-en-de-te-verwachten-cito-score/). Mijn punt van kritiek is echter dat in (te) veel gevallen de voorbereiding op de afwijkende manier van toetsen zoals Cito dit doet vaak onvoldoende is. Leerlingen behalen positieve resultaten op proefwerken op school, maar worden vervolgens geconfronteerd met tegenvallende resultaten op een Cito (entree) toets. Deze voorbereiding kan en moet beter: een betere voorbereinding zal resulteren in betere resutaten op de entreetoets van groep 7. En op dat moment zal ook het te geven schooladvies evenwichtiger en meer waarheidsgetrouw zijn.

 13. Mijn dochter kwam vandaag thuis met de uitslagen maar begreep er niets van. Zou fijn zijn als er meer uitleg bij stond. Ben blij dat ik jou site tegen ben gekomen. Ze heeft een percentiel van 71 gehaald. Is dat dan VMBO/HAVO niveau??? Ik verneem graag een reactie van jou. Alvast bedankt.

  Grt Jacy

  • Beste Jacy,
   De percentielscores van de Entreetoets zijn als volgt te vertalen:
   86 – 100 vwo, 71 – 85 havo, 61 – 70 havo/gt, 40-60 gt of t
   De uitslag van je dochter is dus een score op havo-niveau.
   Met vriendelijke groet,

   Peter Meijer
   Beter Bijles

 14. Mijn dochter heeft in groep 6 een entreetoets gehad maar in groep 7 niet, waarom is dat? Ze had op deze entreetoets een percentiel van 38, maar wordt deze dan meegenomen in het schooladvies voor VO? Dat is dan ten tijde van de eindcito al weer 2 jaar geleden. Ze heeft op haar schoolrapporten allemaal ruim voldoende en goed, zowel in groep 6, 7 en 8. Ik kan me dan ook haast niet voorstellen dat ze op basis van een percentiel van 2 jaar geleden, VMBO-k advies krijgt, gezien de resultaten op haar rapport.

  • Het afnemen van de Entreetoets is groep 7 is niet verplicht voor een basisschool. Het schooladvies dat een leerling krijgt, wordt voor een groot deel bepaald aan de hand van de LOVS-scores; LOVS toetsen worden ook in groep 7 afgenomen. Een school die enkel adviseert op basis van het resultaat van de entreetoets van groep 6 lijkt mij een vreemde school. Om meer duidelijkheid te krijgen kunt u de school vragen om de LOVS-scores van de afgelopen twee of drie jaar; deze zouden medebepalend moeten zijn voor het gegeven schooladvies. Uiteraard wegen ook andere zaken me in het te geven advies: motivatie en concentratievermogen zijn medebepalend.

 15. Mijn dochter kreeg voor de Entreetoets groep 7 in juni ’13 het advies VMBO K/T mee (percentiel 43). Omdat zij dyslectisch is moest zij in oktober ’13 ook de NIO test maken. Daar score zij verbale intelligentie 98, symbolische intelligentie 105 en algemene intelligentie 102 op. Nu krijgen wij afgelopen dinsdag van school het advies VMBO K mee naar huis. Geen T dus meer. De school waar mijn dochter heen wilde gaat nu dus niet meer……
  Ik begrijp dit niet….. Het zou toch nog een combinatie advies moeten zijn?

  • Beste Linda,
   Hieronder een schema voor de interpretatie va de NIO-scores:
   IQ-scores en de interpretatie
   Het totaal-IQ is indicatief voor het onderwijsniveau van de leerling
   60-75 Praktijkonderwijs
   75-80 grensgebied Praktijkonderwijs/LWOO
   75-90 LWOO
   > 85 Basisberoepsgerichte Leerweg
   > 92 Kaderberoepsgerichte Leerweg
   > 98 Gemengd/theoretische Leerweg
   > 102 Theoretische Leerweg
   > 108 HAVO
   > 114 VWO
   De score van je dochter zou – wanneer de basisschool waarde hecht aan de uitslag van de NIO-toets – dus inderdaad een vmbo-(g)t niveau aangeven. Bovendien is een KB-advies op basis van een percentielscore van 43 op de entreetoets mijns inziens sowieso aan de lage kant.
   Het lijkt mij verstandig de score van de Cito-toets af te wachten. Wanneer de school geen hoger advies wil geven, zal je dochter zich met de eindtoets moeten (en kunnen) bewijzen. Het lijkt ook raadzaam om in ieder geval in gesprek te gaan met de school waar je dochter naar toe wil gaan. Geef deze school alle gegevens (entreetoetsscore en NIO-score) en leg uit wat de situatie is. Uiteindelijk geeft u als ouder uw kind daar op, niet de basisschool.

 16. Hallo allen,

  Mijn zoon zit nu sinds dit jaar in de dakpanklas havo/ vwo.

  Uit de Citotoets (2013) kwam een duidelijk havo advies.
  Echter zijn hier in de omgeving alleen dakpanklassen dus moest er worden gekozen tussen vmbo-theoretisch/ havo of havo/ vwo. (Erg balen omdat ik er makkelijk vanaf dacht te komen met een duidelijke havo.)

  Na veel wikken en wegen hebben we besloten om voor havo/ vwo te gaan. Als mijn zoon naar vmbo-theoretisch/ havo zou gaan doet hij niets meer. En hopelijk als hij naar havo/vwo zou gaan trekt hij zich op aan de andere klasgenoten.

  Nu weten we wel beter!
  Zoals iedereen weet sluit niets op elkaar aan.
  En vooral de hoofdvakken Engels, Nederlands en Wiskunde zijn tricky.
  Alles draait om deze vakken. Met 17 punten (de gemiddelde cijfers van de 3 hoofdvakken opgeteld) zit je netjes op havo niveau, met 18 punten op vwo niveau.

  Op de één of andere manier lijkt het net of de hoofdvakken op vwo niveau worden gegeven en alle andere vakken op havo niveau. Want héél toevallig staat mijn zoon gemiddeld een 7 of hoger voor alle vakken, behalve de hoofdvakken…hier staat hij een 5.5 en lager voor.

  Doe het je kind NIET aan! Maar ook jezelf. 2 tot 3 uur huiswerk per dag is niets als er nog een proefwerk geleerd moet worden (waar jij bij moet helpen). Er kan maar in één vak bijles worden gegeven en de andere vakken moeten maar voor lief genomen worden.

  Grote kans dat mijn zoon komende week dus een dakpanklas lager komt. Zelf ben ik hier heel blij om. Want nu kan hij tenminste weer eens iets anders doen dan alleen huiswerk maken.

  Ik hoop dat jullie hier over nadenken.

 17. mijn dochter heeft vandaag de uitslag van entreetoets groep 7 en zij heeft een percentiel van 50. kan ze WMBO/HAVO doen?

 18. Ik maak me echt zorgen!!! Mijn dochter wil graag naar een school waar ze de HAVO kan doen, gezien haar rapporten van de afgelopen jaren, waar ze veel v/g scoort. Gister kwam ze huilend thuis met de entreetoets. Een percentiel van 48. Ik heb een gesprek aangevraagd met de leraar. Zijn er meer mensen met deze score en een goed rapport verder?

  • Ook dit jaar krijgen wij inderdaad veel reacties en vragen van ouders die onaangenaam verrast zijn door het behaalde resultaat op de Entreetoets. Vaak ligt de oorzaak hiervan in het feit dat de resultaten van hun kind op school altijd goed zijn geweest (in 10-minuten gesprekken vaak bevestigd door de leerkracht), maar dat de uitslag van de toets niet met deze resultaten in overeenstemming is. De belangrijkste oorzaak hiervoor blijft toch dat er een grote discrepantie is tussen de manier van vragen stellen op school en in de Entree- of Cito-toets.
   De oorzaak voor tegenvallende prestaties ligt voor een deel bij de basisschool zelf: terwijl er in groep 8 op veel scholen wordt geoefend om de resultaten van de Cito-toets positief te beïnvloeden, wordt er in groep 7 bijna geen aandacht en tijd besteed aan de voorbereiding op de entreetoets. Zo worden veel kinderen voor het eerst geconfronteerd met bijvoorbeeld het onderdeel studievaardigheden: het kunnen lezen en interpreteren van tabellen, grafieken en diagrammen is dan nog niet eerder geoefend en is dus nog onbekende materie. Ook aan het duidelijk uitleggen van begrijpend lezen (hoe pak je een tekst aan) wordt in de klas vaak onvoldoende aandacht besteed, terwijl een vaardigheid hierin van het grootste belang is om een toets goed te kunnen maken: bijna alle opgaven zijn in een verhaalvorm gegoten en als je de opgave al niet begrijpt, wordt het vinden van het juiste antwoord wel heel lastig.
   Een goede uitleg van basisvaardigheden is dus noodzakelijk. Eventueel kunt u hiervoor ons Leer- en Oefenboek voor de Cito-toets bestellen: in dit boek staat alles duidelijk uitgelegd en alle opgaven zijn in Cito-stijl.

 19. Hallo Shantie, maak je vooral geen zorgen. Mijn dochter had percentiel 39. Ze mocht net naar vmbo-tl. Eigenlijk niet. Na 1 jaar mocht ze al naar de havo, ook dat ging goed. Nu gaat ze glansrijk over naar 4 HAVO.
  Als het er in zit komt het er vanzelf uit!

 20. Score 56 betekent een vmbo-t niveau. Het voorlopig advies hangt echter ook af van de resultaten van het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren.

 21. Nou hier een zoon met een score van 11, met zeer ernstige dyslexie.
  Meneer heeft nog nooit goed gescoord op Cito of entree. Zijn gewone rapporten zijn gemiddeld. School hecht grote waarde aan de toetsen!
  Wat moet ik hier nu weer mee?

  • Beste Dennis en Jose,
   Het komt vaak voor dat een basisschool niet goed voorbereid op toetsen van het leerlingvolgsysteem en de entreetoets. Dit heeft voor een groot deel te maken met de vraagstelling bij proefwerken op school, die afwijkt van de manier zoals het Cito toetst. Daarnaast is het belangrijk dat je kind de basis van begrijpend lezen en rekenen goed uitgelegd krijgt: hoe haal je de kernzin uit een alinea, hoe werken verwijswoorden, wat is de beste aanpak van gatenteksten of hoe haal je de som uit een verhaaltje. In ons Leer- en Oefenboek voor groep 8 worden al deze en nog veel meer zaken uitgelegd en geoefend. Misschien is dit een optie voor je?

 22. In principe klopt dat, Arie. Maar een voorlopig schooladvies wordt ook gegeven op basis van je schoolprestaties van de afgelopen jaren, dus niet alleen op basis van de uitslag van de Entreetoets.
  Succes!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s